CYPERACEAE THESIS SUBJECTS

Bachelor thesis subjects 2014-2015 in Dutch

Nieuw voor de wetenschap!

Jaarlijks worden nog heel wat soorten nieuw voor de wetenschap ontdekt en beschreven. Dit beschrijven van soorten vormt de basis van de taxonomie. In de loop van de jaren werden enkele Cyperaceae specimens bij elkaar gebracht die hoogst waarschijnlijk behoren tot nog niet beschreven soorten.

Tijdens deze bachelorproef is het de bedoeling om één van deze soorten in detail te bestuderen (macro- en micromorfologie), te vergelijken met zijn nauwste verwanten (m.b.v. literatuurstudie, morfometrische analyse en eventueel via DNA studie naargelang de soort), en te illustreren (pentekening, fotografie). Het geheel wordt in artikelvorm gegoten.

De gebruikte technieken/materialen in dit project zijn:
- Literatuurstudie: studie van beschikbare literatuur over de dichtst verwante soorten.
- Morfologische en morfometrische studie: binoculaire microscoop, lichtmicroscoop, Scanning Electronen Microscoop, statistische analyse van de morfometrische data.
- Figuren: binoculaire microscoop + tekenspiegel, statief + camera, fotobewerking.

Aantal studenten: 1
Promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur
Co-promotor: Dr. Isabel Larridon
Begeleiding: Dr. Isabel Larridon, Kenneth Bauters
Contact en informatie: Isabel.Larridon@UGent.be, Kenneth.Bauters@UGent.be
Een uitdaging : determineer de Afrikaanse Carex collectie!

In het Herbarium van de Universiteit Gent zijn meer dan 250 specimens opgenomen van Carex soorten uit Sub-Saharisch Afrika, en samen vertegenwoordigen ze een 50-tal soorten.

Veel van deze identificaties van deze specimens zijn twijfelachtig, voorlopig, onzeker, of niet uitgevoerd tot op soortniveau. Begrijpelijk, want tot voor kort was geen werkbare sleutel voor deze planten aanwezig. Er waren regionale sleutels, oude tot zéér oude sleutels, en vaak waren deze sleutels gebaseerd op zeer onvolledige overzichten van de floristische rijkdom.

Daar is nu een merkelijke vooruitgang geboekt, want recent is door een Duitse plantkundige, Berit Gehrke, een sleutel gepubliceerd, vergezeld van goede beschrijvingen, waarmee alle Carex soorten ten zuiden van de Sahara kunnen worden geïdentificeerd.

Wil je Afrika beter leren kennen, voel je je aangetrokken tot het zogezegd "moeilijk" genus Carex (foute perceptie !), en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van het Herbarium GENT, dan is dit een uitstekende kans.

De gebruikte technieken/materialen in dit project zijn:
- Literatuurstudie: beschikbare informatie over Carex soorten uit Sub-Saharisch Afrika.
- Studie morfologische kenmerken en indenficatie op basis van determinatiesleutel m.b.v. binoculaire microscoop, loupe, etc.
- Soortsdistributie: opmaken van verspreidingskaarten m.b.v. (online) software op basis van herbariumdata.

Aantal studenten: 1
Promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur
Co-promotor: Dr. Isabel Larridon
Begeleiding: Prof. Dr. Paul Goetghebeur, Dr. Isabel Larridon
Contact en informatie: Isabel.Larridon@UGent.be
Stacks Image 3035

Master thesis subjects 2014-2015

Character evolution in Cyperaceae: the importance of the small embryos

One of the most consistent plant parts providing phylogenetically informative data for distinguishing related groups in Cyperaceae are the small embryos. In 1965, Prof. Em. Paul Van der Veken performed pioneering work in this field. In the context of the ongoing Cyperaceae research at the Research Group Spermatophytes, we want to link the evolution of the embryos to the latest knowledge about the phylogenetic relationships within the Cyperaceae.

During this project, embryos of various Cyperaceae groups undergo morphometric study, and the embryo morphology is plotted on a molecular phylogenetic hypothesis of Cyperaceae. The results of this study will help to better understand the evolution within this plant family.

The techniques used in this project are:
- Morphological and morphometric study of embryos: binocular microscope, light microscope, Scanning Electron Microscope, statistical analysis of morphometric data, photo editing.
- Study of character evolution: phylogenetic analyses of Genbank and other available DNA sequence data of Cyperaceae (supermatrix approach), link to embryo character matrix, and plotting embryographical data on obtained phylogenetic trees.

Aantal studenten: 1
Promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur
Co-promotor: Dr. Isabel Larridon
Begeleiding: Prof. Dr. Paul Goetghebeur, Dr. Isabel Larridon
Contact en informatie: Isabel.Larridon@UGent.be