CACTACEAE THESIS SUBJECTS

Bachelor thesis subjects 2013-2014 in Dutch

Wat is de invloed van global change op de verspreiding van de soorten uit het genus Copiapoa (Cactaceae)

Copiapoa is een endemisch cactusgeslacht uit Chili. Het komt voornamelijk voor in het door “coastal fog” beïnvloede deel van de Atacama woestijn. De soorten van dit genus zijn bedreigd door global climate change en antropogene invloeden. Met behulp van niche modellering kan men de huidige en toekomstige verspreiding van soorten(groepen) modelleren op basis van GPS coördinaten en klimatologische data. De informatie die men hiermee bekomt is zeer nuttig bij het opstellen van conservatieprogramma’s voor (in de toekomst) bedreigde soorten.

Tijdens deze bachelorproef wordt op van een database met GPS coördinaten en klimatologische data beschikbaar op WorldClim modellen gemaakt voor de verspreiding van de soorten uit het genus Copiapoa. Zowel de huidige verspreiding als de toekomstige verspreiding (bv. 2020, 2050 en 2080) worden gemodelleerd.

De gebruikte technieken/materialen in dit project zijn:
- Literatuurstudie: invloed klimaatveranderingen en antropogene effecten op de Atacama woestijn.
- Niche modelling: GPS coördinaten verspreiding Copiapoa soorten, WorldClim klimatologische data, statistisch programma, MaxEnt.

Aantal studenten: 1
Promotor: Dr. Isabel Larridon
Begeleiding: Isabel Larridon
Contact en informatie: Isabel.Larridon@UGent.beDNA extractie uit cactusdoorns: het kan!

Eulychnia is een klein genus bestaande uit een vijftal taxa (4 soorten, waarvan 1 met 2 ondersoorten) uit Chile en Peru. De onderlinge relaties tussen deze taxa werden nog niet onderzocht. Sommige onderzoekers beschouwen het enige taxon uit Peru dat nu erkend wordt als ondersoort van een Chileense soort als een aparte soort.

Tijdens deze bachelorproef is het de bedoeling om m.b.v. DNA extractie, amplificatie en sequenering van alle Eulychnia taxa afkomstig uit diverse plantentuinen in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en Chili de fylogenetische relaties te achterhalen. Aangezien deze cactussen geen bladeren hebben wordt het DNA geëxtraheerd uit cactusdoorns. Als onderdeel van de bachelorproef wordt d.m.v. gekleurde anatomisch coupes van zich ontwikkelende cactusdoorns aangetoond waar en in welke stadia er DNA houdend, levend weefsel bevindt in deze organen.

De gebruikte technieken/materialen in dit project zijn:
- Moleculair fylogenetische studie: labowerk waarbij DNA extracties en amplificaties worden uitgevoerd en platen worden klaargemaakt om te laten sequeneren.
- Anatomische studie: inzamelen cactusdoorns in de plantentuin, maken van anatomische coupes, kleuren en bestuderen van de coupes m.b.v. een microscoop met camera.

Aantal studenten: 1
Promotor: Dr. Isabel Larridon
Begeleiding: Dr. Isabel Larridon
Contact en informatie: Isabel.Larridon@UGent.be
Stacks Image 12

Master thesis subjects 2013-2014 in Dutch

Genetische diversiteit in het Copiapoa cinerea species complex (Cactaceae)

Copiapoa is een endemisch cactusgeslacht uit Chili. Het komt voornamelijk voor in het door “coastal fog” beïnvloede deel van de Atacama woestijn. Je vindt enkele sterk verwante soorten uit dit genus in de regio van Paposo en Taltal. Dit is een regio waar heel wat lokaal endemische soorten voorkomen. Dit groepje verwante soorten bestaat uit vier taxa: Copiapoa cinerea subsp. cinerea, C. cinerea subsp. columna-alba, C. cinerea subsp. haseltoniana en C. krainziana.

In het kader van het ‘A future for cacti?’ project aan de Onderzoeksgroep Zaadplanten willen we de genetische diversiteit aanwezig binnen en tussen de verschillende populaties en taxa in dit soortscomplex nagaan. Tijdens dit project worden stalen van de verschillende taxa op populatieniveau onderworpen aan DNA sequenering en een microsatellietstudie.

De bekomen resultaten zullen helpen om de in situ en ex situ conservatie van deze bedreigde taxa te informeren.

De gebruikte technieken in dit project zijn:
- DNA extractie, amplificatie en sequenering op basis van cactusweefselstalen
- Microsatellietstudie: design en uitvoer studie genetische diversiteit op basis van microsatellieten

Aantal studenten: 1
Promotoren: Prof. Dr. Paul Goetghebeur, Dr. Isabel Larridon
Begeleiding: Dr. Isabel Larridon
Contact en informatie: Isabel.Larridon@UGent.be

Voorbehouden voor een Erasmusstudent - 2º semester.
Stacks Image 33